Anunt

Nr.699/28.09.2017

ANUNT

          In conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare  a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Scoala Gimnaziala ,,Hermann Oberth" Medias organizeaza concurs pentru ocuparea postului urmator:

Deschidere an scolar 2017-2018

Festivitatea de deschidere a anului scolar 2017/2018 va avea loc luni, 11.09.2017, la ora 9.00.

Clasa A -V-a

CLASA a V-a A
Diriginte prof. Stanciu Gabriela

Impartire clasa a V-a A

 

Anunt - Organizare concurs post Administrator patrimoniu

Rezultat concurs

Organizare concurs

 

Admiterea in invatamantul liceal 2017-2018

 

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017

7 - 9 iunie 2017
Inscrierea la evaluarea nationala

9 iunie 2017
Incheierea cursurilor pentm clasa a VIII-a

19 iunie 2017
Limba si literatura romana - proba scrisa

21 iunie 2017
Matematica - proba scrisa

22 iunie 2017
Limba si literatura materna - proba scrisa

26 iunie 2017
Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)

26 iunie 2017
Depunerea contestatiilor (orele 16- 20)

27-29 iunie 2017
Rezolvarea contestatiilor

Programarea prescolarilor la testul de limba germana

Decizie de numire a comisiei de testare a cunostintelor de limba germana

Anunt

Pagini

Subscribe to scoalahermannoberth.ro RSS