Situatie locuri clasa pregatitoare 2019-2010

SITUATIA LOCURILOR PENTRU CLASA PREGATITOARE

AN SCOLAR 2019/2020

În data de 19.03.2019 situatia centralizatoare a copiilor înscrisi în clasa pregatitoare 2019/2020 este urmatoarea:

Numar clase aprobate prin planul de scolarizare Numar locuri  aprobate Numar locuri ocupate Numar locuri libere
3 75 65 10

 

          Director,                                                                       Secretar,

Prof.Havriciuc-Coldea Dana                                             Hosu Marioara

 

Document atasat

Română