Program Înscrieri

Completarea cererilor de înscriere

în clasa pregătitoare

la secretariatul Liceului ”St.L.Roth”

în perioada : 11 aprilie -10 mai 2022

Program înscrieri:

luni-joi  8:00 - 18:00

vineri    8:00 – 17:00

 

(1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul școlii, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

 (4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 

Română