ACTE  NECESARE la înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

 

  • CERERE TIP de înscriere
  • CARTEA DE IDENTITATE a părintelui care se prezintă la înscriere ( original și copie);
  • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al copilului (original și copie);
  • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE pentru  îndeplinirea criteriilor de departajare.
  • În plus, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09 – 31.12.2021:
  • RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE  GRĂDINIȚĂ sau
  • DOCUMENTUL CARE  ATESTĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ CORESPUNZĂTOARE  PENTRU PARCURGEREA CLASEI  PREGĂTITOARE

 

Română