Anunt - Organizare concurs post Administrator patrimoniu

Body: 

Rezultat concurs

Organizare concurs

 

Bibliografie

-          Legea educatiei nationale 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
-          Codul muncii Legea 53/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
-          Contractul colectiv de munca la nivelul invatamantului preuniversitar;
-          ROFUIP, OMEN 5079/2016;
-          Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestiunea;
-          Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
-          HG 395/2016 Norme metodologice de aplicare a Legii 98/2016;
-          OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;
-          OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile;
-          Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
-          Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;
-          Legea 333/2003 Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.