Anunt

Body: 

Nr.699/28.09.2017

ANUNT

          In conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare  a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Scoala Gimnaziala ,,Hermann Oberth" Medias organizeaza concurs pentru ocuparea postului urmator:

Nr.crt

Unitatea de invatamant

Postul/ catedra

Nr.

ore

Statut post

(vacant/ rezervat)

Nivel

Viabilita te

Necesita proba practica/orala/avize/atestate

1.

Scoala Gimnaziala ,,Hermann Oberth" Medias

biologie limba germana

15

vacant

gimnaziu

1 an

proba orala

Inscrierea candidatilor se face la secretariatul Scolii Gimnaziale ,,Hermann Oberth", Piata Castelului nr.2, Medias in perioada 02.10.2017 - 09.10.2017, intre orele 8:00-12:00.

Proba scrisa va avea loc in data de 11.10.2017 la sediul Scolii Gimnaziale ,,Hermann Oberth",Medias, de la ora 12:00. Interviul se va desfasura in data de 11.10.2017 de la ora 15:00.

DIRECTOR,                                                                                     SECRETAR,

Prof.inv.primar Havriciuc-Coldea Dana                                            Hosu Marioara